Bela dvorana

Galerija slik

Župnijski vrtec Vrhnika
Voljčeva 21
1360 Vrhnika

Delovni čas:
Pon.-pet. 6:00 - 16:30Iskre PDF natisni

ISKRE (igralnica v: Enota Kaplanija)

Število otrok: 18

Starostna skupina: 5-6 let

Prednostna naloga oddelka: OD PIKE DO ČRKE

Vzgojiteljica: Nina Šemrov

Pomočnica vzgojiteljice: Karin Škof

 

 

Letos med nami 18 Isker prebiva, vsaka v sebi svoj karakter skriva.

Pet junakov smo na novo pridobili, dva pa mlajšim zapustili.

Sedem deklic, enajst dečkov v igralnici se zbere, vsak svoje ideje nabere.

Starost se giblje od pet do šest let, smo vedoželjni spet in spet.

 

Leto bo prehitro minilo, nas v šolo povabilo.