Kapljice natisni

KAPLJICE (igralnica v: Župnijski vrtec Vrhnika)

Število otrok: 14

Starostna skupina: 1 - 2 leti

Prednostna naloga oddelka: Pomagaj mi, da naredim sam

Vzgojiteljica: Veronika Kobal

Pomočnica vzgojiteljice: Anja Sečnik