Mavrice natisni

MAVRICE (igralnica v: Župnijski vrtec Vrhnika)

Število otrok: 14

Starostna skupina: 1-2

Prednostna naloga oddelka:

Vzgojiteljica: Kristina Učakar

Pomočnica vzgojiteljice: Majdi Hribernik, Suzana Janša