Bela dvorana

Galerija slik

Župnijski vrtec Vrhnika
Voljčeva 21
1360 Vrhnika

Delovni čas:
Pon.-pet. 6:00 - 16:30Program in usmeritve vrtca PDF natisni

 

Dejavnosti vključene v program vrtca

Ø Raziskovanje v naravi (Frančiškov dan, spoznavanje naravne dediščine kraja),

Ø Vzgoja za zdravo življenje,

Ø Gibalno športne aktivnosti (Pavlova transverzala, pohodi, športne igre, plavalni tečaj, plesne delavnice),

Ø Spoznavanje krajevne kulturne dediščine (folklora, ljudski običaji, ročna dela),

Ø Spodbujanje bralne kulture,

Ø Vzgoja za umetnost in kulturo (ogledi razstav in gledališč, prirejanje razstav in prireditev, likovne delavnice, lutkovne delavnice, pevski zbor),

Ø Sodelovanje z ostalimi vrtci.

Ø Sodelovanje z društvi in ustanovami v domačem kraju (vrtec Vrhnika, Cankarjeva knjižnica, Cankarjev dom, gasilska društva, športna društva, kulturna društva).

Ø Jezikovni tečaji,

Ø Praznovanja (rojstni dnevi, adventno božični čas, pustno rajanje, velika noč, starševskii dan…)

 

Usmeritve in cilji vrtca

Otrokom želimo zagotoviti fizično varnost ter čustveno toplo, družinsko okolje, kjer se bodo počutili varne, sprejete in ljubljene.

Vzgojno delovanje smo usmerili na preventivni sistem, ki sprejema vsakega posameznika in mu z ljubeznijo in potrpežljivostjo pomaga k celostni rasti.

Otroku bomo pomagali, da si bo sam oblikoval pozitiven odnos do sebe in drugih. Spodbujali bomo konstruktivnost in navajali na odgovornost.

Na željo staršev in v sodelovanju z njimi, daje vrtec krščansko usmerjeno okolje, ki temelji na spoštovanju načel dekaloga in humanitarnih listin OZN.

Velik pomen dajemo praznovanjem in dejavnostim, ki ustvarjajo veselo razpoloženje in prijateljstvo.